Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Αναβάθμιση ελληνικών τραπεζών από τη Moody's

Οι προοπτικές για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank παραμένουν «θετικές». Ποια δεδομένα οδήγησαν τον οίκο στην απόφαση. Γιατί εμφανίζεται καθησυχαστικός για τα κόκκινα δάνεια.
Η Moody's αναβάθμισε σήμερα τις αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Eurobank Α.Ε. σε Ba3 από Β2, της Alpha BankΑΛΦΑ -2,61% SA σε Β1 από Β2 και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε Β2 από το Β3.

Οι προοπτικές και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank παραμένουν «θετικές».

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση είναι:

1) Η ενίσχυση σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τη διακυβέρνηση στη χώρα, η οποία βελτιώνει το μακροοικονομικό προφίλ.

2) Η βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού και η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία όπως αυτή καταγράφηκε με βάση τους ισολογισμούς του 2021 από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Η βελτίωση αποδίδεται στις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πίστωσης και την εφαρμογή των σχεδίων μετασχηματισμού.

3) Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Attica Bank οφείλεται κυρίως στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της, η οποία οδήγησε σε υψηλότερη βαθμίδα.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία του οίκου αξιολόγησης ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τα πιστωτικά τους προφίλ τούς επόμενους 12-18 μήνες και θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τυχόν νέα προβληματικά δάνεια που μπορεί να προκύψουν, ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού και των πρόσφατων πληθωριστικές πιέσεων.
Εθνική Τράπεζα


Η αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων, της αξιολόγησης του κινδύνου (αναβαθμίστηκε σε Ba2 από Ba3) και της αξιολόγησης κινδύνου αντισυμβαλλομένου (η αξιολόγηση CRR αναβαθμίστηκε σε Ba1 από Ba3) της Εθνικής Τράπεζας οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας σε b1 από b3.

Η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες προκλήθηκε από το βελτιωμένο μακροοικονομικό προφίλ για την Ελλάδα, καθώς και από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας της τράπεζας, σε συνδυασμό με τη σχετικά σταθερή κεφαλαιοποίηση και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη την εκπλήρωση του στόχου της για επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), μέσω της δραστικής μείωσης των προβληματικών δανείων της.

Μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 5,7 δισ. ευρώ με την ονομασία "Frontier" μέσω του κρατικού συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων «Ηρακλής» (HAPS), η τράπεζα κατάφερε να επιτύχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 7% τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι 31,3% τον Δεκέμβριο του 2019.

Αυτός είναι ο δεύτερος χαμηλότερος δείκτης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και τοποθετεί την τράπεζα σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενους καθοδικούς κινδύνους από τυχόν νέες εισροές απομειωμένων δανείων, ιδίως από δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία και έλαβαν κρατική στήριξη ή μέτρα αναστολής. Οι θετικές προοπτικές αξιολόγησης των καταθέσεων αντανακλούν το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης των υποκείμενων χρηματοοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της ΕΤΕ, ιδίως των βασικών κερδών της, κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.
Eurobank

Η αξιολόγηση των καταθέσεων της Eurobank και η αναβάθμιση της αξιολόγησης οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες σε b1 από b3, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία της το 2021, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της, με δείκτη NPE 6,8% τον Δεκέμβριο του 2021 (29% τον Δεκέμβριο του 2019) και προοπτικές περαιτέρω μείωσής του μέχρι το τέλος του 2022.

Η μεγάλη πρόοδος στη μείωση του αποθέματος των απομειωμένων δανείων κατά την τελευταία διετία οφείλεται στην ολοκλήρωση στις 20 Δεκεμβρίου 2021 της τιτλοποίησης NPE ύψους 5,2 δισ. ευρώ (project Mexico) μέσω του «Ηρακλή». Η Moody's ανέφερε ότι ο αρνητικός σχηματισμός NPE της τράπεζας το 2021 σε συνδυασμό με το μειωμένο ετήσιο κόστος κινδύνου και την κάλυψη των προβλέψεων NPE στο 69,2% αποτελούν επίσης θετικούς πιστωτικούς παράγοντες.

Η Eurobank έχει σχεδόν πλήρως εξυγιάνει τον ισολογισμό της και συνεχίζει να χορηγεί νέα δάνεια (εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα στα 7,8 δισ. ευρώ το 2021), στηρίζοντας τα κέρδη της. Τυχόν νέες εισροές «κόκκινων» δανείων, ειδικά από δανειολήπτες που επωφελήθηκαν από προγράμματα κρατικής στήριξης λόγω της πανδημίας που θα τελειώσει, θα μετριαστούν πιθανότατα από τις συνεχείς προσπάθειες της τράπεζας να κάνει περισσότερες πωλήσεις NPEs και ρυθμίσεις δανείων.

Η θετική προοπτική αντανακλά τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των κερδών και του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας, καθώς και το ανοδικό δυναμικό για τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της που απορρέει από τις δυνατότητες οικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, η Moody's αναμένει ότι οι παράγοντες αυτοί θα ασκήσουν θετικές πιέσεις στις αξιολογήσεις καταθέσεων και χρέους της, κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.
Alpha BankΑΛΦΑ -2,61%

Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Alpha BankΑΛΦΑ -2,61% οφείλεται στην αναβάθμιση της αξιολόγησης σε b2 από b3, η οποία αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της, με τον δείκτη NPEs του ομίλου της να διαμορφώνεται στο 13% τον Δεκέμβριο του 2021, από 42,5% τον Δεκέμβριο του 2020, κυρίως λόγω της τιτλοποίησης Galaxy (NPEs ύψους 10,8 δισ. ευρώ) που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2021, επιπλέον άλλων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων NPEs ύψους σχεδόν 7 δισ. ευρώ.

Παρόλο που η Alpha BankΑΛΦΑ -2,61% σχεδιάζει να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας το υπόλοιπο των NPEs της σε 1,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024, δεν έχει ακόμη επιτύχει τον μονοψήφιο στόχο της για τα NPEs και έτσι υστερεί ελαφρώς σε σχέση με ορισμένες από τις τοπικές τράπεζες.

Η Moody's αναμένει ότι η Alpha BankΑΛΦΑ -2,61% θα παρουσιάσει υψηλό μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το τέλος του 2022, καθώς συνεχίζει να εφαρμόζει το σχέδιο μείωσης των NPE. Η κάλυψη των προβλέψεων NPE της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 47% τον Δεκέμβριο του 2021, το οποίο είναι επίσης χαμηλότερο από ορισμένους από τους τοπικούς ομολόγους της.

Παρ' όλα αυτά, η Alpha BankΑΛΦΑ -2,61% κατάφερε επίσης να μειώσει το υποκείμενο/κανονικό (εξαιρουμένων των εφάπαξ απομειώσεων έναντι των συναλλαγών NPE) κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων σε περίπου 85 μονάδες βάσης το 2021 από 180 μονάδες βάσης το 2020. Οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας, οφείλονται κυρίως στις προοπτικές για περισσότερες ανοδικές πιέσεις στον δείκτη BCA καθώς η τράπεζα εφαρμόζει το επιχειρηματικό της σχέδιο με μονοψήφιο δείκτη NPE και ισχυρότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.
Τράπεζα Πειραιώς

Η αναβάθμιση των καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζεται κυρίως από την αναβάθμιση της σε b3 από caa1, η οποία λαμβάνει υπόψη την απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ισολογισμού της σε συνδυασμό με τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και τις νέες χορηγήσεις που θα στηρίξουν τη βασική της κερδοφορία.

Με τη συνεχιζόμενη εκτέλεση του σχεδίου Sunrise, η τράπεζα έχει μειώσει τα απόλυτα NPEs της στα 4,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 από 22,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPEs στο 13% από 45%. Η κάλυψη της τράπεζας με προβλέψεις ήταν 41% τον Δεκέμβριο του 2021, η οποία είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου. Η αναβάθμιση της BCA εξετάζει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού κατά τη διάρκεια του 2022, μέσω μιας σειράς συναλλαγών με στόχο ένα υπόλοιπο NPE περίπου 3,4 δισ. ευρώ και έναν δείκτη NPE μικρότερο του 8%.

Σύμφωνα με τη Moody's, η μέχρι στιγμής πορεία της τράπεζας παρέχει εμπιστοσύνη ότι τα σχέδια αυτά θα πρέπει να εκτελεστούν με επιτυχία, ασκώντας πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση. Οι θετικές προοπτικές αξιολόγησης της τράπεζας αποτυπώνουν τις πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις στα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά της μεγέθη, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού της και το προφίλ των κερδών της, επωφελούμενες από τις ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές της χώρας και τις ευκαιρίες δανειοδότησης που απορρέουν από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (RRF).


euro2day.gr

30.3.22

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget