Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Σκέψεις και συζητήσεις για αλλαγή του τρόπου φορολόγησης αγροτών


Στις 28/05/21 µε Α.Π. 28595 ο υπουργός Οικονοµικών Βεσυρόπουλος απάντησε σε ερώτηση φορέων για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών
Γιώργος ΠαπαδημητρίουAgronews


Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Πιο συγκεκριµένα ο υφυπουργός είπε τα εξής: «ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφορά Σε απάντηση της υπ΄ αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουµε τα εξής:


Το υπουργείο Οικονοµικών παρακολουθεί την αποτελεσµατική εφαρµογή της ασκούµενης φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών µέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες µεταβολές στη φορολογική πολιτική λαµβάνονται µε γνώµονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη συµβατότητά τους µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την οµαλή δηµοσιονοµική πορεία της χώρας».Η απάντηση του υφυπουργού έρχεται σε ερώτηµα βουλευτή, το ζητούµενο είναι ποιοι είναι οι φορείς που προτείνουν και τι; Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε την απάντηση και να καταλήξουµε στην ερώτηση πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής:

Το εκάστοτε υπουργείο πρέπει να ακούσει όλες τις προτάσεις που µπορεί να υποβληθούν µε γνώµονα το καλό του κλάδου για τον οποίο απευθύνονται.

Ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος, το αγροτικό κοµµάτι είναι σε θέση να το γνωρίζει να το αντιληφθεί καλύτερα, καταγόµενος από αγροτική περιοχή.

Τεκµαρτό προσδιορισµό καθαρού φορολογητέου αγροτικού εισοδήµατος, είχαµε µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014 (εισοδήµατα χρήσης 2013), σύµφωνα µε το ν.2238/94. Με το νόµο αυτό όλα τα χρόνια οι αγρότες δήλωναν στη φορολογική τους δήλωση καθαρό αγροτικό εισόδηµα το οποίο προέκυπτε µε τον πολλαπλασιασµό των στρεµµάτων από τις δηλώσεις καλλιέργειας x το καθαρό ποσό που προσδιοριζόταν από τον πίνακα της υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Από την 01.01.14 και µέχρι σήµερα όλοι οι αγρότες φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις: έσοδα µείον έξοδα. Άρα υπόκεινται στις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες.

Επτά (7) χρόνια µετά από την πρώτη εφαρµογή, δεν υπάρχει καµία επαρκής δικαιολογία για κανέναν, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε για ηγεσία υπουργείου (δεν µπορώ να εντοπίσω τους φοροφυγάδες). Ακόµη και στα ισχυρότερα φορολογικά συστήµατα παγκοσµίως, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κάποιοι που ξεφεύγουν, παίζοντας µε τους νόµους των πιθανοτήτων. Σκοπός της Φορολογικής ∆ιοίκησης είναι η µείωση του ποσοστού αυτού.

Η επαναφορά ενός µικτού συστήµατος τεκµαρτού προσδιορισµού, ενέχει πολλούς κινδύνους για όλους τους καλλιεργητές αγροτικής γης (επαγγελµατίες αγρότες ή κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης), ειδικά στις περιπτώσεις που η σοδειά έχει όντως καταστραφεί ή δεν είχε την αναµενόµενη απόδοση.

Εγώ π.χ. είµαι τεµπέλης και δεν πολυζορίζοµαι, σπέρνω µε το χειρότερο τρόπο τα χωράφια µου µε σιτάρι και παράγω 100 κιλά/στρέµµα. Εσύ είσαι καταπάνω και για τα ίδια στρέµµατα παράγεις 400 κιλά /στρέµµα. Τι θα γίνει τώρα: θα τιµωρήσεις τον τεµπέλη λέγοντάς του ότι έπρεπε να παράγεις 400 κιλά το στρέµµα;

Θα πάρεις τον υπολογισµό του ΕΛΓΑ ( ο ΕΛΓΑ έχει ένα τύπο υπολογισµού τον οποίο εφαρµόζει προκειµένου να φτάσει σε µία ασφαλιστέα αξία επί της οποίας εισπράττει ασφάλιστρο 4%) και θα κινηθείς σύµφωνα µ’ αυτό; Μη λαµβάνοντας υπόψη ένα γεγονός πραγµατικής υποπαραγωγής ή καταστροφής;

Και τελικά, οι όποιες «αλάνες» ανά τη χώρα, στις οποίες γίνονται αλισβερίσια µε εµπόρους εσωτερικού και εξωτερικού και διακινούνται προϊόντα χωρίς παραστατικά, είναι γνωστά σε όσους σκέφτονται να προτείνουν τον τεκµαρτό προσδιορισµό του τζίρου ενός αγρότη. Ας δώσουν περισσότερα στοιχεία στον αρµόδιο υπουργό να αµολήσει την Οικονοµική Αστυνοµία ή όποια υπηρεσία τέλος πάντων είναι αρµόδια και να τελειώνει το θέµα άπαξ. Το θέµα δεν είναι άσπρο ή µαύρο και σίγουρο καθόλου εύκολο. Και πολύ καλά κάνει ο υφυπουργός και µαζεύει πληροφορίες προκειµένου να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό συµπέρασµα.

Σε κάθε περίπτωση όµως είναι καλό, να γνωρίζουµε ποιο είναι το σκεπτικό όσων προτείνουν οτιδήποτε γιατί µπορούν να υπάρχουν και άλλες απόψεις που δεν πέρασαν από το µυαλό τους και θα είναι κρίµα να πάνε χαµένες χωρίς συζήτηση.

Πληρωµές στα γκισέ των τραπεζών, µε προβλήµατα

Πας στο γκισέ της τράπεζας να καταθέσεις ένα ποσό 3.000 ευρώ. Ο υπάλληλος σου ζητά αιτιολογία, τους λες «πρόκειται για εξόφληση ή έναντι τιµολογίου». Σου λέει φέρε µου το τιµολόγιο, αλλιώς δεν µπορώ να κάνω την συναλλαγή. ∆εν φτάνει που διώξατε όλες τις συναλλαγές από το γκισέ, δε φτάνει που κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή τη χρεώνετε λες και είναι χρυσή, ζητάτε και έλεγχο παραστατικών;

 
agronews

25.6.21
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget