Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2901.2/46338/2017/23-06-2017 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 1ο , ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Α . Ναυτικών Μαθημάτων
1. Μέχρι δύο (02) Μηχανικοί Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών Επιστημονικοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανικοί για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ατμοπαραγωγοί, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθ.Μηχανήματα Πλοίου Ι ,ΙΙ και ΙΙΙ, Ναυτ.Μηχανολογία , Μηχ.Σχέδιο Ι, ΜΕΚ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ , Συντήρηση Πλοίων & Διαχείριση Βλαβών, Ψυκτ. & Κλιματ. Εγκαταστάσεις, Ατμοστρόβιλοι και Στοιχεία Μηχανών.
2. Ένας (01) Μηχανικός Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με πιστοποίηση στον προσομοιωτή Μηχανοστασίου για τη διδασκαλία του Προσομοιωτή Μηχανοστασίου στα Τεχνουργεία – Εργαστήρια.
Β. Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:
1. Ένας (01) Φυσικός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσική Ι και ΙΙ και Εφ. Θερμοδυναμική Ι και ΙΙ.
2. Ένας (01) Μαθηματικός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Εφ. Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ και Στατιστική.
3. Ένας (01) Νομικός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία Διοικ. Δεξιοτ. και Διεθνείς Κανονισμοί – Ασφάλεια Ζωής & Περιβάλλοντος.
4. Ένας (01) Μηχανολόγος Μηχανικός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αντοχή Υλικών, Μηχ.Σχέδιο Ι και ΙΙ, Ατμοπαραγωγοί, Ναυτ. Μηχανές, Βοηθ. Μηχανήματα Πλοίου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Ναυτ. Μηχανολογία, Ατμοστρόβιλοι, ΜΕΚ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Συντήρηση Πλοίων & Διαχείριση Βλαβών, Ψυκτ. & Κλιματ. Εγκαταστάσεις και Στοιχεία Μηχανών.
5. Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ηλεκτρ. Μηχανές Ι και ΙΙ, Ηλεκτρονικά, ΣΑΕ Ι και ΙΙ, Θεωρία Ηλεκτρ. Κυκλ., Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Πλοίου και Ψηφιακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών. 6. Ένας (01) Χημικός Μηχανικός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Χημεία , Τεχνολογία Υλικών, Εφ.Θερμοδυναμική Ι και ΙΙ, Μηχ. Ρευστών Ι και ΙΙ, Αντοχή Υλικών και Καύσιμα – Λιπαντικά.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Γ. Ναυτικών Μαθημάτων
1. Μέχρι τρεις (03) Μηχανικοί Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνουργεία – Εργαστήρια.
Δ. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας :
1. Ένας (01) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνουργεία- Εργαστήρια .
2. Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 50/2001, ως ισχύει, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήρια Πληροφορικής – Η/Υ Ι και ΙΙ.
3. Ένας (01) Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ή Ηλεκτρονικός και ελλείψει αυτών Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνουργεία- Εργαστήρια.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης , στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 28-07-2017, ημέρα Παρασκευή.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26 Χίος, Ταχ. Κώδικας 82100.
(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).


Δείτε την προκήρυξη εδώ. 9.7.17
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget