Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

ΚΒ' ΠΑΥΛΕΙΑ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. "Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι", Βέροια 2 έως 4 Ιουνίου – Το πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Δύο χιλιάδες τετρακόσια ἔτη ἀπό τή γεννηση τοῦ Ἀριστοτέλη
(2 - 4 Ἰουνίου 2016)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
APOSTLE PAUL AND PHILOSOPHERS
Two thousand and four hundred years since the birth of Aristotle
(June, 2 - 4  2016)

PROGRAMME
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ  2  ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 2nd
11:00 - 12:15  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening
Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Pauls hymns
Χαιρετισμοί  Greetings
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon
of Veria, Naoussa and Kampania
 Α΄ Συνεδρία  1st SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
12:15 - 12:35  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ Ἰερουσαλήμ καὶ Ἀθήνας:
σοφοί καί φιλόσοφοι τοῦ καιροῦ του
Apostle Paul between Jerusalem and Athens: wiseman and philosophers of his time
12:35 - 12:55  Συζήτηση  Discussion
Β΄ Συνεδρία  2nd SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος
18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings
18:20 - 18:40  Πρωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ
Καθηγητής Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Ἀρετή καί κακία κατά τόν Ἀριστοτέλη καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο
Virtue and evilness according to Aristotle and Apostle Paul
18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion
19:00 - 19:20  ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ἀναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Ὁ ἄνθρωπος στόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν Ἀριστοτέλη
Man in Apostle Paul and Aristotle
19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion
19:40 - 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors
20:00 - 20:30  Διάλειμμα  Break
20:30 - 22:00  «Ἀγώνας - Θυσία - Ὑμνος», Μουσική ἐκδήλωση  Concert

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3  ΙΟΥΝΙΟΥ   FRIDAY, JUNE 3rd
 Γ΄ Συνεδρία 3rd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ἀν. Καθηγητής Θωμᾶς Ἰωαννίδης
Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
09:30 - 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings
09:50 - 10:10  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Ὁ Σωκράτης καί ὁ Παῦλος στόν Ἄρειο Πάγο σύμφωνα μέ τό Πράξεις 17,16-33
Socrates and Paul in Areios Pagos according to Acts 17,16-33
 10:10 - 10:30  Συζήτηση Discussion
10:30 - 10:50  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
θεολογία τοῦ Ἀριστοτέλη
Aristotle's theology
 10:50 - 11:10  Συζήτηση  Discussion
11:10 - 11:40  Διάλειμμα  Break
Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδοπουλος
11:40 - 12:00  π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ GEORGI
Καθηγητής – Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Μπάλαμαντ (Λίβανος)
Ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
Aristotle and Gregory Palamas
12:00 - 12:20  Συζήτηση  Discussion
12:20 - 12:40  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Παύλεια θεολογία καί σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα
Pauline theology and modern philosophical currents
 12:40 - 13:00  Συζήτηση  Discussion
13:00 - 13:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

18:00 - 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages - Greetings
18:20 - 18:40  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν Ε.Κ.Π.Α.
Ἡ παρουσία τοῦ Ἀριστοτέλη στόν Μεσαίωνα
The presence of Aristotle in the Middle Ages

18:40 - 19:00  Συζήτηση Discussion
19:00 - 19:20  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Παύλειες ἀπηχήσεις στόν μοναχισμό ὡς κατά Χριστόν φιλοσοφία
The Reception of Pauline Thοught in Monasticism as Philosophy in Christ

19:20 - 19:40  Συζήτηση Discussion
19:40 - 20:00  ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀρχαιολόγος, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας
Ἡ ἀπεικόνιση τῶν φιλοσόφων στήν Βυζαντινή Τέχνη
The depiction of philosophers in Byzantine art

20:00 - 20:20  Συζήτηση  Discussion
20:20 - 20:45  Απονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 4th
Στ΄ Συνεδρία 6th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

09:30 - 09:50  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ
Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν. Ἰωαννίνων
Ὁ νεοελληνικός Ἀριστοτελισμός κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καί τό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Κωττούνιου  (1572-1657)
The modern Greek Aristotelianism during the Ottoman occupation and the philosophical work of Ioannis Kottounios (1572-1657)

09:50  - 10:10  Συζήτηση Discussion
10:10 - 10:30  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
Νομικός
Ἀριστοτελικές μελέτες τοῦ Βεροιέως Ἰωάννη Κωττούνιου
Aristotelian studies of Veroian Ioannis Kottounios

10:30 - 10:50  Συζήτηση  Discussion
10:50 - 11:20  Διάλειμμα  Break
11:20 - 11:40  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Ἀρχαιολόγος, Προϊσταμένη Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας
Φιλοσοφία καί Ἀρχιτεκτονική
Philosophy and architecture

11:40 - 12:00  Συζήτηση Discussion
12:00 - 12:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

12:20 - 12:40  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΑ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2015)
Presentation of the Proceedings Volume of the 21st Pavleia (June 2015) International Congress
Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 4th

18:30 - 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν νέο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Great Hierarchal Vespers in the new Cathedral

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  SUNDAY, JUNE 5th
07:00 - 11:00  Ὄρθρος, Τελετή Ἐγκαινίων καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
Matins, Consecration and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ORGANISING COMMITEE
† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης
Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος
Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E , Παύλειος Λόγος 90,2 FMfaretra.info


1.6.16

Δημοσίευση σχολίου

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget